ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу

у 2018 – 2019 навчальному році є :

Формування здорової, всебічно-розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості починаючи з перших років і завершуючи її вступом до школи.

Основні освітні завдання на 2018-2019 навчальний рік.

1.Формувння основ соціально-економічної освіти дітей дошкільного віку.

 

2.Формування сенсорних здібностей дітей раннього дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності.

 

3.Продовжувати працювати над:

— розвитком мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» шляхом використання елементів сучасних інноваційних технологій (мнемотехніка, схеми-моделі, лепбук, синквейн);

— забезпечення дієвої наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів шляхом взаємодії з початковою ланкою КЗ Комишанська ЗОШ І-ІІІступенів для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;

— виховання патріотизму, любові та поваги до рідного краю, культурного спадку свого народу засобами народознавства та козацької педагогіки.

Напрямок роботи ЗДО:

«Художньо-естетичний розвиток».

Проблема

Формування здорової, компетентно-творчої та інтелектуально-розвиненої особистості засобами естетичного сприймання навколишнього через художнє пізнання, творчу уяву, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва шляхом реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Завдання реалізовуються через такі напрямки роботи:

 Створення безпечних умов для формування всебічно — розвиненої, творчої особистості дошкільника.

 Забезпечення психологічного комфорту, соціальної захищеності педагога та вихованців позитивної, емоційної насиченості життя колективу.

 Формування художньо-творчої особистості дошкільників шляхом організації гурткової роботи.

 Підвищення освітньо-професійного рівня та психолого — методичної компетентності педагогічних кадрів.

 Використання інноваційних технологій в освітньому процесі у вихованні особистості дошкільника.

 Забезпечення наступності та перспективності у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та молодшого шкільного віку шляхом інтеграції навчально-виховних впливів.

 Взаємодія дошкільного навчального закладу та родини у навчанні , вихованні та розвитку дитини дошкільного віку.

Головне наше завдання – створення та забезпечення максимальних умов для розвитку художньо-естетичної та творчої активності дошкільників.

Творча група «Пізнаємо і діємо» постійно працює в закладі над розробкою методичних рекомендацій та посібників щодо організації належного розвивального середовища, створенням динамічних осередків, що заохочують малят до художньо- творчої та пізнавальної діяльності: «Павучок – художничок », «Квілінгові фантазії», «Пісочні дива», «Пластилінові фантазії» , куточки театралізованих, музичних та творчих ігор.

Створюючи предметно-ігрове середовище особливу увагу педагоги приділили розробці навчально-дидактичного забезпечення відповідно до тематично- блочного планування , виготовили та систематизували папки дидактичних та сюжетно-рольових ігор, кольорових казок, атрибутів до різ них видів театру: тіньового, пальчикового, тарілкового та настільного художньо-естетичного циклу. Систематизували матеріали з нетрадиційних технік малювання , ліплення та аплікації, репродукцій картин та ілюстрацій до художніх творів по кожному тематичному блоку, художні перлини для кожної дитини . Організували роботу творчої студії для дітей і дорослих по виготовленню костюмів, декорацій для театралізованої діяльності . В групових кімнатах обладнали куточки для індивідуальної художньої діяльності, де діти мають змогу займатися улюбленою справою за власним бажанням.

При організації освітньої діяльності педагогічні працівники дотримуються одного з провідних методологічних принципів дошкільної освіти – інтеграції. Організація інтегрованого підходу у формуванні художньо-естетичної компетентності дошкільника є важливою складовою освітнього процесу в дошкільному закладі завдяки чому вихователі на заняттях і в життєвих ситуаціях гармонійно поєднують різні види мистецтва, музики, хореографії, живопису , літератури та власної художньої діяльності дітей (ліплення, малювання , аплікація). Постійно створюють емоційно-позитивні умови ,щоб діти могли в будь-який час займатись улюбленою справою, навчають їх доводити розпочату справу до кінця, рахуватися з інтересами інших дітей та дорослих.

Пошуково-дослідницька діяльність у нашому закладі реалізує потребу вихованців у відкритті нових таємниць, реалізації поставлених завдань та власних задумів в експериментуванні із застосуванням різних технік та матеріалів дає можливість знайомити дітей з об*єктами та явищами оточуючого світу, пізнавати властивості та якості предметів,робити припущення , ставити запитання, добирати способи виконання , діяти , робити висновки та оцінювати (аналізувати) результати. Ефективною в цьому напрямку є робота пошуково – дослідницької лабораторії «Маленькі дослідники», цікаві форми роботи якої спонукають дітей до самостійного пошуку причинно-наслідкових зв’язків, засобів дій, що стимулюють дитячу пізнавальну та художньо-творчу активність.

Особливе місце у формуванні життєвої компетенції дошкільника відіграють організовані у закладі такі форми роботи з дітьми як спостереження,хвилинки милування та тематичні екскурсії, прогулянки, походи за межі ЗДО, мандрівки екологічною стежиною, трудова діяльність дітей на квітниках, придошкільних ділянках, огороді в куточках природи та художньої праці.

Методична робота дошкільного навчального закладу спрямована на впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, вибору доцільних методів і форм роботи з дітьми, підвищення фахової майстерності педагогів. В ЗДО є методичний кабінет облаштований відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти та змісту програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» , відповідає сучасним вимогам, новітнім тенденціям й технологіям навчально – виховної роботи з дітьми. Методичний кабінет це скринька творчих надбань педагогічного колективу, скарбниця традицій в якому розміщені наочні, демонстраційні, роз даткові матеріали та посібники, методична література та періодичні методичні видання. В методичному кабінеті постійно організовуються виставки: «Новинки методичної літератури», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Впроваджуємо інноваційні технології», « Готуємося до педради». Щомісяця проходять обговорення новинок методичної літератури та періодичних фахових видань, проводяться інструктивно-методичні наради, випуск інформаційно-методичного вісника . Завідувач Катерина Григорівна Маслюк постійно надає кваліфіковану методичну допомогу колегам у роботі з дітьми у формі , консультацій, індивідуальних та колективних бесід, проведення семінарів та семінарів-практикумів , майстер — класів, ділових ігор, тренінгів, педагогічних годин , тематичних та нетрадиційних педагогічних рад, круглих столів , власними доробками на допомогу вихователям старшого та молодшого дошкільного віку, методичні рекомендації по плануванню та організації освітньої діяльності, створення належного навчально-розвивального ,ігрового простору в групах. Саме доцільне використання та поєднання таких ефективних форм методичної роботи забезпечує педагогам відвертий обмін думками, вчить дискутувати, дозволяє аналізувати конкретні ситуації, приймати конструктивні рішення, сприяє об’єднанню колективу, підвищує рівень відповідальності кожного педагога на робочому місці .

Навчально-виховна робота закладу спрямована на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти України та використання педагогами інноваційних технологій у вихованні і розвитку малят , що сприяє підвищенню якості освітнього процесу в ЗДО , досягнення кращих результатів в підготовці дітей до школи та підвищення авторитету дитячого садка серед батьків та громадськості.

Однією з ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в дошкільному закладі є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвитку у них пізнавально-творчих та художньо – естетичних, здібностей. З огляду на це у закладі функціонують гуртки художньо-естетичного напрямку: танцювально-хореографічний „Краплинки”, „Талановиті пальчики” з використанням техніки квілінг, фізкультурно-оздоровчий » Зростаємо дужими» з елементами фітбол-гімнастики та степ-аеробіки) та «Вивчаємо англійську з дитсадочка» . 

Вся освітньо-виховна діяльність закладу здійснюється українською мовою за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

КАЛЕНДАР ПОДІЙ
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки описание для кнопки